Steroid Al
Zakłady Chemiczne P.Paprocki - producent klejów przemysłowych i budowlanych oraz dyspersji wodnych.
64-115 Święciechowa, ul. Rzemieślnicza 18, tel. 65 533 07 11, e-mail: biuro@papchem.com.pl
русскийenglishdeutsch polski
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem potwierdzony certyfikatami ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

 

 

SPECJALISTYCZNE LABORATORIA

Stały rozwój infrastruktury laboratoryjnej, pozwala stosować nowoczesne technologie podczas produkcji.

laboratorium
dział naukowo-badawczy
Dział naukowo-badawczy zajmuje się opracowywaniem receptur nowych produktów. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę badawczą umożliwiającą oznaczenie charakterystycznych parametrów powstałych produktów tj.: temperatura zeszklenia – Tg, minimalna temperatura tworzenia filmu – MFFT oraz wielkość cząstek.

Różnicowy kalorymetr skaningowy
Aparat służy do pomiaru wielkości entalpii zachodzących przemian fazowych i reakcji oraz temperatur, w których te procesy zachodzą. Metoda różnicowej kalorymetrii skaningowej – DSC (Differential Scanning Calorimeter) jest metodą bardzo czułą i stosowana jest do identyfikacji oraz charakterystyki testowanych materiałów. Może być wykorzystywana do kontroli procesu produkcji jak również w celach naukowo-badawczych. Różnicowa kalorymetria skaningowa stosowana jest do oznaczania temperatury zeszklenia – Tg produkowanych polimerów; jest to temperatura przejścia ze stanu elastycznego do stanu szklistego polimeru i stanowi ona kryterium jego stosowania w warunkach normalnych.

Aparat do pomiaru wielkości cząstek
Laserowy analizator wielkości cząstek umożliwia badanie proszków, zawiesin i emulsji stosując metodę mokrą pomiaru. Analizator wykorzystuje technikę pomiarową dynamicznego rozproszenia światła lasera - DLS (Dynamic Light Scattering), która polega na dyfrakcji wiązki laserowej w oparciu o zasadę rozpraszania fal elektromagnetycznych przez cząstki (teoria Mie). Aparat umożliwia wykonywanie pomiarów w zakresie od 0,08 do 2000 μm dzięki zastosowaniu dwóch wiązek promieniowania laserowego (laser czerwony λ = 940 nm oraz laser zielony λ = 532 nm).

Aparat do pomiaru minimalnej temperatury tworzenia filmu
Aparat do pomiaru minimalnej temperatury tworzenia filmu – MFFT (Minimum Film Forming Temperature) służy do wyznaczania minimalnej temperatury, w której tworzy się przezroczysty film; jest to temperatura, w której syntetyczny lateks, emulsje, polimery lub kleje po odparowaniu rozpuszczalnika łączą się przy nakładaniu na podłoże w postaci cienkiej warstewki. Zakres temperatur w jakich prowadzone mogą być oznaczenia to od -15 do 100ºC (zakres pracy płynu w termostacie).

Technologia

Produkcja klejów opiera się na światowej jakości surowcach importowanych m. in. z USA, Anglii, Japonii, co pozwala nam uzyskać wysokie wymogi jakościowe zgodne z wytycznymi międzynarodowego modelu zarządzania jakością EN-ISO 9001:2015.

Główna specjalizacja

Dyspersje wodne: Winakar PW 50, Wnakar 50/11, Winakar DWM 50. Roztwory polioctanu winylu: Winakar RM, Winakar RE. Kleje wodne: iTR 50, Caviol K, Caviol D, Caviol 1T, Winakar TS.

Zaplecze sprzętowe

Znaczne i stałe inwestycje oraz nakłady finansowe w rozwój Zakładów Chemicznych przyczyniły się do powstania bazy nowoczesnych urządzeń i maszyn przeznaczonych do wykonywania specjalistycznych zadań.

RODO
(c) 2010 Zakład Chemiczny Paweł Paprocki Sp. K.
powered by RAMstudio.pl